boyabat-baraji

BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM LTD.ŞTİ’NDEN DUYURU

Şirketimizce Haziran 2008 tarihinde başlatılan çalışmalar neticesinde Köyünüzde su altında kalacak arazilerin Tapu Kayıtları, malik bilgileri ile adres bilgilerinin yer aldığı kamulaştırma haritalarının yapımı bağımsız şirket olan Samsun-Pınar Harita Ortak Girişimi tarafından tamamlanmıştır. 

Kamulaştırma planlarındaki bilgiler dikkate alınmak suretiyle köyünüzde bulunan özel mülkiyete ve köy tüzel kişiliğine ait arazilerin mevki ve özelliklerine (sulanabilir, taban eğimli , kıraç vb.) göre üzerindeki ağaç , ev ,samanlık , ahır vb. müştemilatları ile birlikte yine Şirketimizden bağımsız değerleme şirketi olan Hapa Mühendislik tarafından tespit edilerek değerlemeye tabi tutulmuş ve bedelleri takdir edilmiştir. Buna göre çeşitli arazi gruplar için takdir edilen arazi fiyatları aşağıdadır.

          ARAZİ CİNSİ                                                                 FİYAT( TL/DÖNÜM)

  1. Cazibe ile sulanan araziler (STT-1 Çeltik )                                      6.040,00
  2. Pompajla sulanan araziler (STT-1P Buğday-Mısır)                         3.430,00
  3. Pompajla sulanan araziler (Hafif meyilli ST-IP Buğday-Mısır)          2.840,00
  4. Kuru Tarla (KT-1 Kıraç Buğday Arpa)                                          2.140,00
  5. Taşkına Maruz ve Düzenli Kullanılmayan Araziler (ST-3)                1.250,00
  6. Kapama Elma Bahçesi                                                                   6.300,00
  7. Kapama Zeytin Bahçesi                                                                 6.470,00
  8. Köy İçi Araziler                                                                             6.040,00

Binalar ve diğer yapılar için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verileri kullanılacaktır. Muhtelif ağaçlar için Tarım İl Müdürlükleri verileri kullanılacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından da onaylanan yukarıdaki fiyatlara göre anlaşma yoluyla arazileri satmak isteyen arazi sahipleri değişik yerlerde bulunan tüm arazilerinin (üzerindeki binaları ve ağaçları ile birlikte ) satın alma işlemlerine 20-Nisan 2009 tarihinden itibaren başlanacaktır. Üzerinde ağaç ve bina bulunan parsellerde arazi bedelleri ile üzerindekilerin bedelleri ayrı ayrı hesaplanıp birlikte ödenecektir. Satın alma işlemlerine Saraydüzü ve Vezirköprü ilçelerinden başlanacak olup kısa zamanda Kargı ve Osmancık ilçelerindeki köylerde de devam edecektir. Ödenek yönünden sorun olmamasına rağmen Tapu Sicil Müdürlüklerindeki işlemlerde meydana gelebilecek sıkışıklıklardan dolayı tapu işlemleri ve ödemeler başvuru tarihinin esas alınacağı sıralamaya göre yapılacaktır.

Anlaşma sağlanamayan araziler için daha sonraki tarihlerde Enerji Piyasası Düzelmeme Kurumu üzerinden 2942 ( D.4560 ) Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlemler sürdürülecektir.

Gerekli bilgi ve irtibat için başvurulacak adres ve telefonlar aşağıdadır.

 Murat ERDİVAN ( Proje Müdürü )        Ümit DÖNMEZ ( Kamulaştırma Müdürü)

İrtibat Adresi
Boyabat Elektrik Üretim ve Tic .Ltd. Şti.
Çiftlik Mah. Lise Cad. Huzur Apt. No : 42 Kat:1 SAMSUN

İrtibat Telefonları
İş       :   0362 234 89 56
Gsm
 :  0530 417 42 05
                0530 417 42 08
Faks  :  0362 234 89 51

Share Button